Merken & Domeinnamen

Merkrecht en handelsnaamrecht

Consumenten herkennen een product aan de merknaam die erop staat. Het merk staat voor kwaliteit, herkomst en imago en heeft in reclame een essentiële functie. Des te lastiger is het een nieuw merk te verzinnen dat nog door niemand wordt gebruikt. Wanneer merken teveel op elkaar lijken kan sprake zijn van merkinbreuk. Soms is de inbreuk opzettelijk om te profiteren van de bekendheid van een bestaand merk (piraterij). Soms is van opzet geen sprake, maar zal de rechter toch een oordeel moeten vellen over de vraag of het ene merk teveel lijkt op het andere.

Brouwer & Law adviseert en procedeert over bescherming en handhaving van merken en handelsnamen. Brouwer & Law staat bedrijven met internationale merkenportfolio’s bij in het bepalen van de beschermingsstrategie, het voeren van oppositieprocedures of procedures tot vervallenverklaring of doorhaling van merken zowel in de Benelux (bij het BBIE) als op Europees niveau (bij het EUIPO). Ook treedt Brouwer & Law voor cliënten in inbreukprocedures bij de rechtbank. Bij procedures over inbreuk op merken en handelsnamen is deskundige bijstand van groot belang, niet alleen vanwege de commerciële schade bij verlies van de procedure, maar ook omdat bij verlies hoge proceskostenveroordelingen opgelegd kunnen worden.

Brouwer & Law maakt gebruikt van een internationaal netwerk van merkenbureaus en gespecialiseerde advocaten, zodat processtrategieën internationaal afgestemd kunnen worden en in geval van grensoverschrijdende inbreuksituaties ook in andere landen snel, efficiënt en op hoog niveau handhavend opgetreden kan worden.

Domeinnamen

Onderdeel van merk- en handelsnaamrecht is de bescherming van domeinnamen. Domeinnamen spelen een belangrijke rol in de marketing en communicatie van bedrijven en organisaties. Een domeinnaam waarin gebruik wordt gemaakt van het merk of de handelsnaam van een ander kan worden aangemerkt als inbreukmakend. Wanneer dit te kwader trouw gebeurt wordt gesproken van domeinkaping of domain name grabbing. In dat geval bestaat ook de mogelijkheid een domeinnaam op te eisen.

Licentiecontracten

Onderdeel van de dienstverlening van Brouwer & Law is het opstellen en beoordelen van (internationale) handelscontracten, zoals licentiecontracten, distributiecontracten, agentuurovereenkomsten en leveringsvoorwaarden. Brouwer & Law heeft jarenlange ervaring met alle soorten contracten die verband houden met het beschermen, gebruiken, handhaven en in licentie geven van merken. Brouwer & Law helpt cliënten met het vinden van creatieve oplossingen zodat moeizame onderhandelingen alsnog tot een succesvol resultaat gebracht kunnen worden.

Meer informatie? Neem contact op

Bekijk de tarieven

Lees het blog

Neem contact op